Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Akty prawne

2004-07-15

Nowe przepisy dla branży mięsnej po 21 lipca 2004 roku


21 lipca br. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku. Rozporządzenie to jest wykonaniem delegacji, jaką Minister Rolnictwa uzyskał w ustawie z 29 stycznia 2004 roku o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, stanowiąc jednocześnie ważne ogniwo w długim łańcuchu polskich przepisów weterynaryjnych dostosowanych do prawa UE.

Nowe przepisy skierowane są do przetwórców mięsa z uwzględnieniem takich działalności, jak: produkcja konserw mięsnych, przerabianie tłuszczu zwierzęcego, produkcja skwarek, ekstraktów mięsnych, przerabianie i poddawanie obróbce żołądków, pęcherzy oraz jelit. Przepisy rozporządzenia dotyczą również zakładów przetwórstwa produktów zawierających inne środki spożywcze oraz produktów z niewielkim udziałem procentowym mięsa. Stąd też omawiane rozporządzenie wdraża do polskiego prawa postanowienia:

  • Dyrektywy 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 Y w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem (Dz. Urz. WE P 121 z 29.07.1964);
  • Dyrektywy 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (Dz. Urz. WE L OSS z 08. 03.1971);
  • Dyrektywy 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi (Dz. Urz. WEL 026 z 31.01.1977).
Dodatkowo uwzględniono treści zawarte w dwóch decyzjach Komisji Europejskiej, a mianowicie w decyzji 94/ 837/WE ustanawiającej specjalne warunki dla zatwierdzania centrów przepakowywania i decyzji 96/658/WE ustanawiającej specjalne warunki zatwierdzania zakładów zlokalizowanych na rynkach hurtowych.

Intencją ustawodawcy była jak najszersza, prawna regulacja działań związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych. Cel ten został osiągnięty choćby poprzez omówienie takich zagadnień, jak: warunki udziału w produkcji mięsa mechanicznie odkostnionego, możliwości wspólnego korzystania ze sprzętu i pomieszczeń przy operowaniu mięsem różnych gatunków zwierząt, szczegółowe określenie wymagań weterynaryjnych dotyczących poszczególnych etapów produkcji, czy też wymagań dla zakładów produkujących konserwy mięsne i kulinarne potrawy mięsne.

Przepisy omawianego rozporządzenia wskazują na konieczność uruchomienia procedur dla zapewnienia zdrowotnego bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji. Celowi temu służyć mają badania właścicielskie zarówno gotowych produktów, jak i kontrolne badania określające stan sanitarny zakładu. Kontrolę nad wykonaniem tych czynności, a także nadzór nad spełnianiem przez zakład przetwórstwa wszelkich innych wymagań weterynaryjnych sprawują powiatowi lekarze weterynarii.

Zainteresowani prowadzeniem działalności związanej z omawianą produkcją w nowych przepisach znajdą także wymagania dotyczące lokalizacji zakładu oraz warunków technicznych i technologicznych jakim powinien on odpowiadać.

Kolejną istotną sprawą, która została prawnie uregulowana, jest sposób znakowania produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dla produktów umieszczanych na rynku wspólnotowym stosuje się weterynaryjny znak w kształcie owalu. Wewnątrz znaku umieszczone są : w górnej części-litery PL, na środku-weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu przetwórstwa lub zakładu przepakowania, a w dolnej części znaku umieszcza się litery EWG.

W przypadku gdy produkty mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane zostały w zakładach posiadających tzw. okresy przejściowe, produkty te znakowane są znakiem kwadratowym, który podobnie jak znak owalny zawiera litery PL i weterynaryjny numer identyfikacyjny, a w dolnej części kwadratowego znaku umieszczony musi być napis: " na rynek krajowy". Trzecim, ostatnim znakiem jest okrąg, w którym oprócz liter PL i numeru identyfikacyjnego, w dolnej części umieszcza się litery IW.

Należy przypuszczać, że zróżnicowanie znaków na produktach mięsnych, oprócz ewidentnej formy zabezpieczenia rynku wspólnotowego przed produktami pochodzącymi z innych zakładów niż uznane, będzie miało istotny wpływ na preferencje stosowane przez polskich konsumentów.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że rozporządzenie posiada dwa załączniki. Jednym z nich jest wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych, drugi określa wymagania dla tłuszczu zwierzęcego.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku ukazało się pod pozycją 1673 w Dzienniku Ustaw Nr 160.

Źródło: Mięso - Czasopismo branży mięsnej

 
Waluty
NBP z dnia: 2018-10-19
1 USD: 3.7601 wzrost
1 EUR: 4.3049 wzrost
1 GBP: 4.9014 wzrost
1 CHF: 3.7746 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.