Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Akty prawne

2005-01-26

Znakowanie jaj sprzedawanych na lokalnym rynku


Następujące dokumenty prawne obowiązują we wszystkich aktualnych państwach członkowskich:

a) rozporządzenie Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj,

b) rozporządzenie (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (w sierpniu 2001 uaktualnione rozporządzeniem (WE) nr 1515/2004).

Przepisy powyższych aktów prawnych dotyczą tych producentów jaj kurzych konsumpcyjnych, którzy posiadają lub zarządzają fermą z przyznanym weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym. Takie fermy, jako zakłady umieszczające na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego, podlegają rejestracji przez powiatowego lekarza weterynarii i wtedy otrzymują numer odróżniający producenta jaj. Ten numer potocznie jest nazywany "kodem producenta". W skład numeru odróżniającego producenta wchodzą:

1) kod systemu chowu kur (kod 1 - wolny wybieg, kod 2 - ściółka, kod 3 - klatka),

2) litery PL,

3) weterynaryjny numer identyfikacyjny fermy (8-cyfrowy).

Zastosowanie kodu producenta oznacza, że produkcja jaj konsumpcyjnych odbywa w systemach chowu niosek prowadzonych zgodnie z kryteriami określonymi w dyrektywie 1999/74/WE dotyczącej norm ochronnych dla kur nieśnych (systemy alternatywne lub system klatkowy).

Podstawowym odbiorcą świeżych jaj z fermy są zatwierdzone zakłady pakowania jaj, które mają uprawnienia do sortowania, klasyfikowania, znakowania i pakowania jaj przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Jednak producent jaj może również bezpośrednio sprzedawać świeże jaja kurze do uprawnionych i zarejestrowanych przetwórców jaj oraz na lokalnym rynku, w sprzedaży detalicznej. W świetle wymienionych przepisów, pod pojęciem "lokalny rynek" rozumie się: sprzedaż jaj przez producenta albo na swojej fermie, albo pod własną marką na straganie, stoisku, bazarze lub w sprzedaży obwoźnej do domu klienta. W rozumieniu polskich przepisów o sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. Nr 130/2004, poz. 1393) obszar objęty tą formą zbytu jest ograniczony do powiatu, na którym prowadzona jest produkcja.

W sprzedaży na lokalnym rynku producent może oferować jaja kurze świeże, nie sortowane na klasy jakościowe i wagowe, luzem lub w pojemnikach detalicznych. W miejscu sprzedaży powinna być dostępna informacja z datą minimalnej trwałości jaj (dzień, miesiąc), odnoszącą się do jaj sprzedawanych w danym dniu, wyrażoną napisem: "Najlepiej spożyć przed...". Okres minimalnej trwałości świeżych jaj wynosi 28 dni od daty zniesienia.

Zaleca się jednocześnie, aby świeże jaja byty w sprzedaży detalicznej maksymalnie przez 21 dni, zostawiając konsumentowi okres siedmiu dni na wykorzystanie jaj. Jeżeli sprzedaż lokalna odbywa się poza fermą producenta, jaja powinny być dostarczone z miejsca produkcji w pojemnikach z białą etykietą zawierającą następujące dane:

  • nazwa, adres i numer odróżniający (kod) producenta,
  • liczba sztuk jaj w pojemniku,
  • data zniesienia jaj,
  • data wysyłki z fermy.
Do dnia 30 czerwca 2005 r. jaja w sprzedaży detalicznej na lokalnym rynku nie muszą być indywidualnie oznakowane na skorupie. Począwszy jednak od dnia 1 lipca 2005 r., wszystkie jaja kierowane do sprzedaży detalicznej będą musiały być stemplowane na skorupie numerem odróżniającym (kodem) producenta. Barwa tuszu użytego do znakowania skorup nie odgrywa roli, jednak barwnik musi być dopuszczony do celów spożywczych.

Ponieważ producent nie ma uprawnień do klasyfikowania jaj, nie musi posiadać aparatury do prześwietlania i sortowania jaj, powinien jednak mieć możliwość znakowania skorup jaj, jeżeli zamierza je samodzielnie sprzedawać detalicznie na lokalnym rynku. Trzeba zaznaczyć, że producent tylko w przypadku, gdy dostarcza jaja do zatwierdzonego zakładu pakowania jaj lub do przetwórstwa spożywczego i na cele niespożywcze, może, ale nie musi znakować skorupy tych jaj. W takich przypadkach odbiorcy odpowiadają bowiem za prawidłowe oznakowanie lub wykorzystanie jaj.

Każdy producent jaj konsumpcyjnych objęty cytowanymi przepisami prawnymi powinien prowadzić (dla każdego systemu chowu kur) ewidencję wyprodukowanych i sprzedanych jaj w danym dniu. W ewidencji powinny być zamieszczone następujące informacje:

a) data zasiedlenia kurnika, wiek kur i liczba sztuk niosek w tym dniu,

b) dala i liczba kur usuniętych,

c) produkcja jaj w danym dniu, liczba sztuk,

d) data i liczba sztuk jaj sprzedanych przez producenta na fermie lub na lokalnym rynku,

e) data i liczba sztuk lub kilogramów jaj sprzedanych do innych odbiorców (nazwa, adres, numer rejestracyjny odbiorcy).

Powyższe informacje producenci mają obowiązek przechowywać przez okres co najmniej 6 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności lub od daty usunięcia stada kur.

Źródło: Ogólnopolski Informator Drobiarski (160) 01/2005

 
Waluty
NBP z dnia: 2018-10-18
1 USD: 3.7302 wzrost
1 EUR: 4.2966 wzrost
1 GBP: 4.8906 wzrost
1 CHF: 3.7543 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.