Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Urządzenia do oceny mięsności przy uboju

Do stosowania w Polsce dopuszczone zostały 3 urządzenia: CGM firmy Sydel z Francji oraz UltraFOM 300 i Auto-Fom firmy SFK-Technology z Danii.

W Załączniku do Decyzji opisane zostały szczegółowo zasadnicze parametry techniczne urządzeń, ale przede wszystkim zapisano jednoznacznie równania regresji, które powinny być stosowane w wymienionych urządzeniach. Zakończy to nieustające spory, wynikające z tego, że część urządzeń zatwierdzonych do stosowania, a sprzedanych przed kilkoma laty nadal wyposażona była w starsze równania regresji, zaniżające mięsność.

Dotychczas brakowało podstawy prawnej, aby narzucić stosowanie nowych równań, a także aby zabronić stosowania urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania w Polsce. Ta sytuacja niepewności, wraz z ukazaniem się Decyzji UE została jednoznacznie zakończona.

Przeciętny okres obowiązywania Decyzji o dopuszczeniu metod klasyfikacji w Unii Europejskiej wynosi ponad 5 lat. Komisja Trzody Chlewnej zaleca ponawianie badań po tym okresie w celu uaktualnienia typów dopuszczonych urządzeń oraz dostosowania wykorzystywanych w nich równań regresji do zmieniającej się populacji trzody chlewnej.

Biorąc pod uwagę czas, który upłynął od zakończenia badań do opublikowania ich wyników oraz dotychczasową praktykę Komisji UE należy oczekiwać, że obecna Decyzja obowiązywać będzie co najmniej przez najbliższe 5 lat. Gwarantuje to stabilność klasyfikacji w rozsądnym horyzoncie czasowym.CGM firmy Sydel - urządzenie do oceny mięsności

Już od 1999 roku stosowane jest w Polsce urządzenie do badania mięsności CGM francuskiej firmy Sydel. Jednopunktowy pomiar urządzeniem CGM pozwala na osiągnięcie szybkości nawet do 1100 szt./godz. Przy tej wydajności urządzenie CGM zachowuje doskonałą niezawodność i dokładność. Sonda urządzenia przechodząc prze słoninę grzbietową i schab dokonuje ponad 5000 pomiarów jasności tkanek (oznacza to rozdzielczość 0,025 mm). Na podstawie analizy tych danych urządzenie ocenia grubości słoniny i mięśnia, które przelicza następnie na procentową zawartość mięsa chudego w tuszy i klasę SEUROP. W wielu badaniach prowadzonych w Polsce urządzenie to wykazało się najwyższą dokładnością, szczególnie w zakresie pomiaru grubości schabu. Dokładność ta wynika nie tylko z dużej rozdzielczości sondy, ale także ze standaryzacji wpływu urządzenia na mierzoną tuszę. Urządzenie dokonuje pomiarów przy wyjmowaniu (nie wprowadzaniu) sondy, a specjalny sterowany komputerowo suwak przytrzymuje tuszę ze stałą, ściśle określoną siłą. Zapobiega to deformacji mierzonej tuszy. Inaczej działają urządzenia ultradźwiękowe, gdzie pomiar wykonywany jest przy nacisku urządzenia na tuszę, przez co następuje zniekształcenie, szczególnie mięśnia, zależne od siły przyłożonej przez klasyfikatora. Przy problemach z kontaktem urządzenia ze skórą tuszy, częstych w urządzeniach ultradźwiękowych, operator ma tendencję do silnego przyciskania głowicy i zaniża pomiar mięśnia.

Przy opracowaniu urządzenia CGM dużą wagę przykładano do wiarygodności i rzetelności wykonywanych pomiarów. Z samej zasady działania aparatu wynika podstawowa cecha wiarygodności, tj. możliwość pełnej weryfikacji miejsca i sposobu pomiaru, zarówno co do położenia punktu pomiarowego, jak i kąta. (Możliwość ta nie istnieje w urządzeniach ultradźwiękowych). Pozwala to upewnić się, że ocena mięsności została wykonana rzetelnie i prawidłowo. Jest to istotne zarówno dla osoby nadzorującej klasyfikatorów ze strony zakładu, jak i producentów żywca. Dodatkowo w oprogramowaniu urządzenia wprowadzono funkcje rejestrujące wszystkie ewentualne błędy klasyfikatora oraz sposób ich usunięcia. Jeżeli klasyfikator popełnia zbyt częste błędy lub ich nie koryguje, istnieje możliwość sprawdzenia tego po zakończeniu pracy i wyciągnięcia konsekwencji.

Ważną dodatkową cechą urządzenia CGM jest możliwość wykrywania mięsa PSE. Dzięki pomiarowi jasności mięsni CGM stwierdza w tuszy mięso wyjątkowo blade i podaje odpowiednią informację do systemu komputerowego zakładu. Pozwala to na zarówno na odpowiednie skierowanie surowca do przetworzenia, jak i wpłynięcie na producentów żywca w celu podniesienia jego jakości.

Istotną cechą urządzenia CGM jest też możliwość oceny mięsności tusz wychłodzonych. Tym samym aparatem po wybraniu odpowiedniej opcji w programie można badać tusze ciepłe i wychłodzone. Daje to dodatkową możliwość weryfikacji pracy klasyfikatorów. Ocenę mięsności tusz wychłodzonych stosuje również szereg zakładów przetwórczych do ustalania zapłaty za zakupiony surowiec. Wszyscy użytkownicy urządzeń CGM potwierdzają ich dużą trwałość i niezawodność.

Ostatnio zakończone zostały oficjalne badania urządzeń do klasyfikacji SEUROP w Polsce. Według wstępnych wyników urządzenie CGM spełniło wymogi Unii Europejskiej. Spośród badanych urządzeń ręcznych tylko CGM posiada aktualne atesty UE (we Francji i Belgii). We Francji wykorzystywane jest obecnie prawie 180 urządzeń CGM, za pomocą których badane jest 95% wszystkich tusz tego kraju. W Belgii pracuje 18 urządzeń, a w Polsce zainstalowane zostały już ogółem ponad 75 urządzeń. 
Waluty
NBP z dnia: 2018-10-18
1 USD: 3.7302 wzrost
1 EUR: 4.2966 wzrost
1 GBP: 4.8906 wzrost
1 CHF: 3.7543 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.