Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Wymagania

3.1. Wymagania wspólne

 • Czystość.
  Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach powinno być czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi.

 • Przekrwienia.
  Dopuszcza się powierzchniowe przekrwienie w okolicy rany kłucia oraz ewentualne powierzchniowe pociemnienie tkanki mięsno-tłuszczowej na skutek wycieku krwi z naczyń włoskowatych. Dopuszcza się też miejsca powstałe po ścięciu przekrwień powierzchniowych. Łączna powierzchnia powyższych wad nie może przekraczać:
  - przy mięsie cielęcym, jagnięcym i baranim - wielkości "dwóch dłoni",
  - przy mięsie wieprzowym, wołowym - wielkości "trzech dłoni" cielęcego w tuszach i półtuszach.

 • Konsystencja
 • - wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Stan termiczny mięsa

ciepłe, studzone schłodzone, półschłodzone, chłodzone mrożone, półrozmrożone rozmrożone
Mięśnie miękka, elastyczna jędrna, 
elastyczna

twarda, dopuszcza się powierzchniowe rozmrożenie, warstwa do ok. 2 mm poddaje się pod naciskiem.

miękka, poddaje się pod naciskiem,
Tłuszcz miękka, elastyczna jędrna, miękka, odkształcająca się twarda, łamliwa,krucha
dopuszczalna powierzchnia miękka
miękka, odkształcająca się


 • Temperatura wewnątrz tusz, półtusz i ćwierćtusz
  - wg poniższej tabeli:
Stan termiczny mięsa Temperatura (st. C)
Chłodzone
Mrożone
Głęboko mrożone
od -1 do 7
nie wyższa niż -12
nie wyższa niż -18s


 • Zapach
  Swoisty charakterystyczny dla mięsa bez obcego lub wskazującego na rozpoczynające się psucie: niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy.

 • Obróbka tusz, półtusz i ćwierćtusz
  Tusze, półtusze i ćwierćtusze powinny być pozbawione całkowicie narządów wewnętrznych, narządów płciowych, skrzepów krwi, strzępów tkanki mięsnej oraz tłuszczu wewnętrznego. Wyjątek stanowią tusze i półtusze cielęce, których nerki i łój okołonerkowy należy pozostawić. Rozcięcie tuszy należy wykonać wzdłuż linii prostej przez kość kręgosłupa, a w przypadku tusz wieprzowych również kości głowy. Kanał rdzenia kręgowego w obu półtuszach powinien być odkryty, rdzeń usunięty, kości nie pomiażdżone i nie postrzępione. W przypadku półtusz wieprzowych niedopuszczalne jest pozostawienie gałek ocznych, raciczek, ucha środkowego, szczeciny wraz z naskórkiem, sutek u półtusz z macior, a także przekrwień sięgających w głąb płata słoninowego. Dopuszcza się półtusze wieprzowe o uszkodzonej powierzchni słoniny na skutek mechanicznego zdejmowania kruponu, które nie mogą przekraczać wielkości "trzech dłoni" oraz głębokości 30 mm. Dopuszcza się półtusze wieprzowe z zachowaną przeponą. Podział półtuszy wołowej na ćwierćtusze powinien być wykonany miedzy ostatnim a przedostatnim żebrem tak, aby przy ćwierćtuszy tylnej pozostało jedno żebro. Półtusze i ćwierćtusze tylne z krów i jałówek nie powinny mieć pozostałości gruczołów mlecznych.
3.2. Wymagania szczegółowe

3.2.1. Mięso wieprzowe w półtuszach

 • Barwa na powierzchni półtusz
  - wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Stan termiczny

ciepłe, studzone,
schłodzone,półschłodzone,
chłodzone
mrożone, półrozmrożone  rozmrożone
Mięso wieprzowe mięśnie

jasnoróżowa do czerwonej, dopuszczalne zmatowienie

różowa,czerwona; dopuszczalne zmatowienie i lekka zmiana barwy na skutek utlenienia różowoczerwona z odcieniem
szarym; dopuszczalne odbarwienie
tłuszcz biała, biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym biała do lekko różowej


 • Klasyfikacja tusz uwzględniająca ich masę i procentową zawartość mięsa
  - wg poniższej tabeli:
Klasy Masa tuszy (2 półtusze), w kg Zawartość mięsa w tuszy, w %

E
U
R
O
P

tusze tuczników o masie od 60,0 do 120,0 * 55 i powyżej
od 50 do 54,9
od 45 do 49,9
od 40 do 44,9
poniżej 40

A
B
C
D
F

tusze tuczników o masie od 50,0 do 59,9
tusze tuczników o masie poniżej 50,0
tusze tuczników o masie powyżej 120
tusze macior
tusze późnych kastratów

nie określa się

* Podane graniczne masy odnoszą się do tuszy nieskórowanej, z głową, ogonem, nogami, bez sadła, nerek i przepony


 • Zastępcza metoda oceny zawartości mięsa
  W warunkach określonych w Sprawdzeniu zawartości mięsa w tuszy można stosować do klasyfikacji tusz zastępczą ocenę zawartości mięsa, przyjmując następujące przedziały grubości słoniny w punkcie C7, dla poszczególnych klas:
  - klasa E - do 12 mm,
  - klasa U - 13-17 mm,
  - klasa R - 18-22 mm,
  - klasa O - 23-27 mm,
  - klasa P - powyżej 27 mm.
3.2.2. Mięso wołowe w półtuszach i ćwierćtuszach

 • Klasa umięśnienia i uformowania półtusz
  - wg poniższej tabeli:


Klasa Ocena ogólna półtuszy Ocena szczegółowa
Ocena udźca, grzbietu i łopatki Ocena zrazowej górnej i krzyżowej
E Półtusze wybitnie umięśnione: profil udźca bardzo wypukły  Udziec: bardzo zaokrąglony
Grzbiet: bardzo szeroki i wysklepiony aż do łopatki
Łopatka: bardzo zaokrąglona
Mięśnie wystają nad spojeniem kości łonowej; część krzyżowa bardzo zaokrąglona
U  Półtusze bardzo dobrze umięśnione; profil udźca wypukły  Udziec: zaokrąglony
Grzbiet: szeroki i długi aż do łopatki
Łopatka: zaokrąglona 
Mięśnie wystają nad spojeniem łonowym, część krzyżowa zaokrąglona
R Półtusze dobrze umięśnione; profil udźca prostolinijny  Udziec: dobrze rozwinięty
Grzbiet: szeroki lecz mniej rozwinięty
Łopatka: umiarkowanie rozwinięta
Mięśnie zrazowej górnej i część krzyżowa lekko zaokrąglone
O Półtusze średnio umięśnione; profil udźca nieznacznie wklęsły Udziec: bardzo zaokrąglony
Grzbiet: bardzo szeroki i wysklepiony aż do łopatki
Łopatka: średnio rozwinięta aż do widocznego spłaszczenia 
Część krzyżowa z prostym profilem
P Półtusze słabo umięśnione; profil udźca wklęsły  Udziec: słabo rozwinięty
Grzbiet: wąski widoczne kości
Łopatka: płaska aż do widocznych kości
 
Klasa Stopień otłuszczenia Ocena ogólna Ocena dodatkowa
1 bardzo mały Od braku okrywy aż do nieznacznej

warstwy tłuszczu zewnętrznego

brak złogów tłuszczu w klatce piersiowej; widoczne wszystkie żebra
2 mały Niewielka okrywa tłuszczu przy widocznych prawie wszędzie odsłoniętych mięśniach Wewnątrz klatki piersiowej widoczne są mięśnie między żebrami
3 średni Poza udźcem i łopatką prawie wszędzie widoczna okrywa tłuszczu Między żebrami są jeszcze widoczne mięśnie
4 duży Półtusze okryte tłuszczem, lecz na udźcu i łopatce częściowo widoczne są mięśnie Tłuszcz międzymięśniowy widoczny na udźcu i wewnątrz klatki piersiowej;  mięśnie między żebrami poprzerastane tłuszczem
5 bardzo duży Cała półtusza pokryta warstwą tłuszczu Prawie cały udziec pokryty warstwą tłuszczu tak, że nie widoczne są złogi tłuszczu międzymięśniowego; między żebrami mięśnie poprzerastane tłuszczem


 • Klasa umięśnienia i uformowania półtusz
  - wg poniższej tabeli:


Wskaźnik uformowania kg/cm

Stopień umięśnienia

słaby dostateczny dobry bardzo dobry
poniżej 3,00 3,00-3,49 3,50-3,99 4,00 i powyżej
Wskaźnik uformowania jest oceną alternatywną do punktowej oceny umięśnienia

Wskaźniki uformowania odpowiadają odpowiednim stopniom umięśnienia całej tuszy podanym w tabeli umięśnienia. W odniesieniu do jałówek, ze względu na tendencję do wzrostu nadmiernego otłuszczenia powyżej 40 kg masy ciała , stosuje się wskaźnik uformowania obniżony o jeden punkt (np. bardzo dobrze umięśnione tusze jałówek maja wskaźnik powyżej 3,50 kg/cm).

3.2.3. Mięso cielęce w tuszach i półtuszach

 • Barwa na powierzchni tusz i półtusz
  - wg poniższej tabeli:


Wyszczególnienie

Stan termiczny

ciepłe, studzone,
schłodzone,półchłodzone,
chłodzone
mrożone, półrozmrożone  rozmrożone
Mięso cielęce mięśnie

jasnoróżowa,różowa do szaroróżowej

matowoszara
tłuszcz biała,białokremowa z odcieniem szarożółtym lekko szara


 • Barwa na powierzchni tusz i półtusz
  - wg poniższej tabeli:


Wyszczególnienie Klasy
 1 2
Charakterystyka ogólna pełnomięsne i mięsne małomięsne
Umięśnienie mięśnie bardzo dobrze i dobrze rozwinięte mięśnie słabo rozwinięte
Masa tuszy cieląt ciężkich, kg nie mniej niż 90 80


3.2.4. Mięso jagnięce i baranie w tuszach

 • Barwa na powierzchni tusz
  - wg poniższej tabeli:


Wyszczególnienie Stan termiczny
ciepłe, studzone, schłodzone, półchłodzone, chłodzone

mrożone,półrozmrożone,rozmrożone

Mięso jagnięce mięśnie

różowa

matowa,czerwonoszara

tłuszcz biała do  lekko kremowej białoszara
Mięso wołowe z bydła dorosłego mięśnie czerwona do czerwonobrązowej matowoczerwonoszara
tłuszcz biała do  lekko kremowej kremowoszara


 • Charakterystyka ogólna, umięśnienie i masa tuszy cieląt ciężkich
  - wg poniższej tabeli:


Wyszczególnienie Klasy
 1 2 3
Charakterystyka ogólna  pełnomięsne mięsne chudźce i braki
Umięśnienie wszystkie partie tuszy wyrównane; grzbiet bardzo dobrze lub dobrze umięśniony na całej długości; zad zaokrąglony, pośladki, uda i podudzia oraz łopatki i boki dobrze umięśnione

zaznaczają się granice między poszczególnymi partiami tuszy, grzbiet dobrze lub średnio umięśniony, lekko zaokrąglony lub klinowaty, uda i podudzia oraz łopatki i boki średnio umięśnione, kości na zewnątrz lekko zaznaczające się bardzo wyraźnie zaznaczają się granice między partiami tuszy


Otłuszczenie brak lub nieznaczne, równo rozłożone na grzbiecie i bokach

nie określa się3.3. Cechowanie

 • Miejsce cechowania
  - wg poniższej tabeli:


Mięso Miejsce znakowania (strona zewnętrzna)
1 2
Półtusze wieprzowe
Półtusze i ćwierćtusze wołowe
Tusze i półtusze cielęce
Tusze baranie
Tusze jagnięce

golonka przednia
na każdej goleni
goleń przednia
goleń przednia
udziec lub łopatka


 • Miejsce cechowania tusz, półtusz i ćwierćtusz znakami Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej
  - zgodnie z przepisami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Sposób cechowania
  Każda cecha powinna być naniesiona w sposób czytelny i trwały tuszem dopuszczonym przez władze sanitarne do stemplowania żywności i zawierać przynajmniej klasę jakości, a dla bydła młodego dodatkowo literę J. Rodzaje znaków Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej na tuszach, póltuszachi ćwierćtuszach regulują przepisy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
Waluty
NBP z dnia: 2018-12-14
1 USD: 3.8095 wzrost
1 EUR: 4.3021 wzrost
1 GBP: 4.7940 wzrost
1 CHF: 3.8202 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.