Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Badania

5.1. Rodzaje badań
 • sprawdzenie czystości,
 • sprawdzenie konsystencji,
 • sprawdzenie temperatury,
 • sprawdzenie zapachu,
 • sprawdzenie wyglądu i barwy,
 • sprawdzenie obróbki,
 • sprawdzenie zawartości mięsa w tuszy wieprzowej,
 • sprawdzenie stopnia umięśnienia i otłuszczenia półtusz wołowych,
 • sprawdzenie znakowania.
5.2. Partia mięsa
Określona liczba tusz, półtusz i ćwierćtusz jednego rodzaju i klasy o jednakowym stanie termicznym, przedstawiona jednorazowo do odbioru.

5.3. Pobranie próbek
Próbki należy pobrać w sposób losowy z różnych miejsc partii.

5.4. Plan jednostopniowy kontroli normalnej
dla wadliwości dopuszczalnej w2=4 % i poziomu kontroli S-IV podano w poniższej tabeli. Warunki przejścia z jednego rodzaju kontroli na inny - wg PN-79/N-03010.

Liczność partii (sztuk)> Liczność próbki (sztuk)> Liczba kwalifikująca m1 (sztuk)> Liczba dyskwalifikująca m2 (sztuk)>
do 90
91-500
501-1200
1201-10 000>
3
13
20
32>
0
1
2
3>
1
2
3
4>
m1 - liczba kwalifikująca tj. największa dopuszczalna liczba sztuk niedobrych w próbce, przy której należy jeszcze uznać partię za dobrą.
m2 - liczba dyskwalifikująca tj. najmniejsza liczba sztuk niedobrych w próbce, przy której już należy uznać partię za niedobrą.>

5.5. Opis badań

 • Sprawdzanie czystości, konsystencji, zapachu, barwy, obróbki i znakowania
  należy wykonać przez oględziny, dotyk i powonienie. Barwę mięsa cieląt ciężkich ocenia się na przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu po 24 h od momentu uboju.


 • Sprawdzanie temperatury
  należy wykonać termometrem (nie rtęciowym) umieszczonym w centrum najgrubszych warstw mięśni (szynka, udziec, łopatka). Wynik odczytać z dokładnością do 0,5 ° C.

 • Sprawdzenie zawartości mięsa w tuszy
  należy wykonać instrumentalnie za pomocą do tego przeznaczonych urządzeń elektronicznych, skomputeryzowanych, mających atest producenta, których poprawność działania została potwierdzona doświadczalnie przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Zastępczo stosowany pomiar grubości słoniny w punkcie C7 tj. na wysokości ostatniego żebra, w odległości 7 cm od linii podziału tuszy na półtusze, należy wykonać przyrządami ultradźwiękowymi, optycznymi lub mechanicznymi. Urządzenia te również wymagają sprawdzenia poprawności działania przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Metodę zastępczą można stosować w małych ubojniach (do 200 sztuk ubijanych tygodniowo) lub w większych ubojniach awaryjnie, tj. w przypadku uszkodzenia aparatury elektronicznej używanej do oceny zawartości mięsa. W przypadku pomiaru grubości słoniny bez skóry do uzyskanego wyniku należy dodać poprawkę 3 mm.

 • Punktowa ocena umięśnienia półtusz wołowych
  - wg poniższej tabeli:
Części półtuszy Współczynnik ważkości Liczba punktów
1 2 3 4
Udziec* 3 profil bardzo wklęsły profil wklęsły profil prostolinijny profil bardzo wypukły lub wypukły
Lędźwie 1 słabo umięśnione, kształt wklęsły mięśni średnio umięśnione, kształt mięśni trochę wklęsły dobrze umięśnione, kształt spłaszczony bardzo dobrze umięśnione, kształt zaokrąglony
Łopatka 2 widoczny zarys kości powierzchnia płaska, kości łopatki łatwo wyczuwalne powierzchnia spłaszczona, kości łopatki słabo wyczuwalne kształt wypukły, kości łopatki niewyczuwalne
* Graficzne wzorce profilów udźców wołowych przedstawiono na rysunku poniżej.

Ocenę profilów udźca przeprowadzić wg rysunku poniższego. Na podstawie tablicy umięśnienia ocenić oddzielnie umięśnienie udźca, lędźwi i łopatki. Ustalone punkty umięśnienia pomnożyć przez odpowiednie współczynniki ważkości a następnie zsumować. Suma punktów dla każdej półtuszy decyduje o stopniu jej umięśnienia wg wymagań podanych w tabeli umięśnienia tusz i półtusz wołowych. • Ocena otłuszczenia półtusz wołowych
  - wg poniższej tabeli:
Cecha Stopień otłuszczenia
 słaby dostateczny nadmierny
Okrywa tłuszczu na :
 - grzbiecie
 - udźcu

 
brak
brak


poniżej 5 mm
ślady tłuszczu

powyżej 5 mm widoczna warstwa tłuszczu

 • Wskaźnik uformowania tusz wołowych
  Oblicza się jako stosunek masy tuszy ciepłej (kg) do szerokości półtuszy (cm). Wykonać pomiar szerokości półtuszy z dokładnością do 1 cm za pomocą taśmy po wewnętrznej stronie półtuszy na wysokości zewnętrznej krawędzi tylnej części kostnej mostka i zewnętrznej krawędzi wyrostka kolczystego 6 kręgu piersiowego. Wykonywać pomiary tylko na całych półtuszach bez dodatkowych nacięć (np. łaty).
 • Ocena partii
  Partię mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego, jagnięcego, baraniego należy uznać za zgodną z normą, jeżeli wyniki badań wg tego rozdziału są zgodne z wymaganiami rozdziału.
 
Waluty
NBP z dnia: 2018-12-14
1 USD: 3.8095 wzrost
1 EUR: 4.3021 wzrost
1 GBP: 4.7940 wzrost
1 CHF: 3.8202 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.