Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Edukacja

Urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności względnej

Urządzenia produkcji PW "Geneza" Sp z o.o. dla systemu HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności. Przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywa Nr 93/43/EEC z dnia 14 czerwca 1993 roku) zobowiązują podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, dystrybucją i sprzedażą żywności do wprowadzenia procedur HACCP celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia konsumentów i zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. W związku z przystosowywaniem prawodawstwa Polski do unijnego już wkrótce wszystkie polskie przedsiębiorstwa branży żywnościowej będą zobligowane do wprowadzenia w swoich firmach systemu HACCP.

Już dzisiaj obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 roku (Dz.U. Nr.10 z 1999 r. Poz.89,90,91), nakazujące ciągły pomiar i rejestrację temperatury oraz przechowywanie wyników rejestracji przez okres 3 lat przy przechowywaniu wyrobów przetwórstwa mięsnego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi (Dz. U. Nr 30 z 2000 r. Pozycja 377) zobowiązujące zakłady produkcyjne oraz zakłady wprowadzające artykuły spożywcze do obrotu do bieżącej kontroli i rejestracji warunków przechowywania artykułów spożywczych w magazynach poprzez instalowanie termometrów i higrometrów do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza (&32pkt4, &38pkt1, &67pkt2 oraz &69pkt 1 cytowanego Rozporządzenia).

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku producentów i dystrybutorów żywności, PW "Geneza" Sp z o.o wdrożyła do produkcji system monitoringu takich krytycznych punktów kontroli (KPK) jakimi są temperatura i wilgotność względna. Mimo, że dla każdego rodzaju produkcji czy przechowalnictwa żywności ustala się indywidualny system kontroli HACCP, to cechą wspólną wszystkich procedur jest monitorowanie temperatury i/lub wilgotności względnej oraz archiwizowanie wyników badań. Do realizacji powyższych celów PW "Geneza" Sp. z o.o proponuje Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT - 198 pozwalający na równoczesny pomiar i monitorowanie temperatury w zakresie -100oC do +500o w nawet ośmiu punktach pomiarowych oddalonych od siebie do 100 metrów.

Jako wyposażenie uzupełniające do rejestratora polecamy całą gamę czujników temperatury Pt-100 o różnym zakresie temperatur z przeznaczeniem do montażu zarówno w chłodniach jak i w różnorodnych liniach technologicznych. Do monitorowania temperatury i wilgotności względnej w magazynach żywności polecamy Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestrujący THM-298 lub THM - 398.

Sonda termohigrometru może być również umieszczona w odległości do 100 metrów od miernika. Oba przyrządy pomiarowe mogą więc być zainstalowane w pomieszczeniu nadzoru technologicznego i za pomocą specjalnego kabla transmisji danych podłączone do komputera. Należy zwrócić uwagę, że system nie wymaga do prawidłowej pracy oddzielnego komputera, a ponadto w trakcie rejestracji komputer może być wykorzystywany do innych celów (np.pracy biurowej). Wyniki monitorowania mogą być archiwizowane zarówno w formie wykresu jak i w formie tabelarycznej (przykładowe wydruki w załączeniu).

System HACCP jak również normy serii ISO-9000 nakładają na użytkownika obowiązek okresowej kalibracji przyrządów pomiarowych. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dokonywać takiej kalibracji samodzielnie oferujemy system kalibracji ISO-Test 9000.

Wszystkie powyższe urządzenia są dziełem polskiej myśli technicznej, a ich parametry odpowiadają najlepszym standardom międzynarodowym, o czym świadczy uwierzytelnienie większości naszych wyrobów przez Urząd Miar oraz ich wieloletnie stosowanie przez przemysł krajowy, instytuty naukowe a także przez Krajowy Nadzór Metrologiczny (Główny Urząd Miar w Warszawie, Okręgowe Urzędy Miar w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie). Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony naszą działalnością i poddanie próbie naszego profesjonalizmu.


Gwarantujemy, że wysoka jakość nie musi być droga. 
Waluty
NBP z dnia: 2018-12-14
1 USD: 3.8095 wzrost
1 EUR: 4.3021 wzrost
1 GBP: 4.7940 wzrost
1 CHF: 3.8202 wzrost
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.