Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Incoterms 2000

Spis Treści
 
EXW = EX Works
FCA = Free Carrier
FAS = Free Alongside Ship
FOB = Free On Board
CFR = Cost and Freight
CIF = Cost, Insurance and Freight
CPT = Carriage Paid to
CIP = Carriage and Insurance Paid to
DES = Delivered Ex Ship
DEQ = Delivered Ex Quay
DDU = Delivered Duty Unpaid
DDP = Delivered Duty Paid
DAF = Delivered at Frontier

Po raz pierwszy Incoterms zostały opracowane w 1936 roku, przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, w celu ujednolicenia interpretacji terminów handlowych. Do dziś ukazało się 6 nowych wydań.
Incoterms w znaczący sposób redukują nieporozumienia wynikające z braku precyzyjnej znajomości praktyk handlowych. Stosując formuły Incoterms, w kontraktach międzynarodowych, partnerzy mogą być pewni, że określają odpowiedzialność każdej ze stron w sposób prosty, bezpieczny i zrozumiały.
13 września 1999 roku Międzynarodowa Izba Handlowa - CCI wydała milenijne opracowanie Incoterms 2000. Nowe opracowanie uwzględnia elektroniczną obróbką dokumentów handlowych, rozwój współczesnego transportu, jak również problemy z interpretacją formuł w poprzednich wydaniach.

Przykłady:
~~~~~~~~~
FOB Liverpool Incoterms 2000
DDU Frankfurt Schmidt GmbH Warehouse 4 Incoterms 2000
CPT Smith Carriers, Inc. Main Warehouse New York Incoterms 2000
Budowa formuły:
INCOTERM [ 3 litery ] + MIEJSCE [ ewentualnie kraj ] + " INCOTERMS 2000 CCI "

Reguły Incoterms nie zajmują się przejęciem prawa własności, tylko regulują:

 • podział kosztów związanych z transportem towarów ( dlatego Incoterms pomocne są przy kalkulacji ceny ),
 • moment przejścia ryzyka, ze sprzedającego na kupującego, w czasie transportu,
 • i są zdefiniowane w 3 kategoriach:

  1. Incoterms sprzedaży na początku wysyłki, rodzina E, C lub F, gdzie koszty i ryzyko związane z transportem zasadniczym ponosi importer,
  2. Incoterms sprzedaży na końcu wysyłki, rodzina D, gdzie ryzyko i koszty związane z transportem zasadniczym ponosi eksporter.
  3. Incoterms DAF, gdzie eksporter ponosi koszty transportu i ryzyka, związanego z transportem, do określonej granicy, za którą pałeczkę przejmuje importer.

Negocjując kontrakt warto się starać o samodzielne ubezpieczenie towaru podczas podróży. W kontrakcie trzeba również wyszczególnić składniki ceny, gdyż w większości krajów cło płaci się od wartości towaru FOB, nie zawierającej kosztów transportu. Warto przypomnieć, że gdy kupujący nie przejął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu i w uzgodnionym terminie lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy, ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.


Podstawowe terminy Incoterms 2000:

Oznaczenia:
* Poza przypadkiem gdy dostawa ma miejsce w siedzibie eksportera.

*** Zgodnie z kontraktem transportowym.

   

EXW = EX Works (z zakładu, ...oznaczone miejsce)

Wszystkie środki transportu

Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy udostępni towar kupującemu w swojej siedzibie. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za załadunek na środek transportu kupującego.

EXW = EX Works Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Importer Importer
Formalności celne - eksport Importer Importer
Załadunek - transport zasadniczy Importer Importer
Transport zasadniczy Importer Importer
Ubezpieczenie transportu Importer Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Importer Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

FCA = Free Carrier (...oznaczone miejsce)

Wszystkie środki transportu

Formuła FCA oznacza, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, pokrywa kupujący. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko przejmuje kupujący. W Incoterms 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określenia, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi. Obecnie znaczenie to uproszczono, pozostawiając tylko dwa warianty dostawy, w zależności od miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie:

 1. jeśli tym miejscem jest zakład lub magazyn sprzedającego, to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika,
 2. jeśli jest to inne miejsce niż zakład lub magazyn sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego.

Jeżeli kupujący nie podał sprzedającemu nazwy miejsca przekazania towaru lub przewoźnika, któremu towar ma być dostarczony, albo terminu przekazania towaru, lub gdy wyznaczony przez niego przewoźnik z jakiś względów towaru nie przyjął, spada na niego całe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ( pod warunkiem jednak, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy ).

FCA = Free Carrier Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Imp* Imp*
Transport zasadniczy Importer Importer
Ubezpieczenie transportu Importer Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Importer Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

FAS = Free Alongside Ship (...oznaczony port załadunku)

Morski lub wodny śródlądowy

Formuła FAS oznacza, że sprzedający wypełnia swe obowiązki dostawy, kiedy towar został umieszczony wzdłuż burty statku, na nabrzeżu portu morskiego lub śródlądowego, w oznaczonym porcie załadunku.
W Incoterms 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienie kosztów z tym związanych.
Formuła ta ma zastosowanie w przypadku, gdy słaba jest infrastruktura portowa, a urządzenia dźwigowe statku gwarantują bezpieczne pobieranie ładunku z nabrzeża.

FAS = Free Alongside Ship Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Importer Importer
Transport zasadniczy Importer Importer
Ubezpieczenie transportu Importer Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Importer Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

FOB = Free On Board (...oznaczony port załadunku)

Morski lub wodny śródlądowy

Formuła FOB oznacza, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie są opłacone przez sprzedającego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył linię burty statku w porcie załadunku.
Formuła FOB wymaga od sprzedającego dokonania odprawy celnej towarów przeznaczonych na eksport.
Kupujący musi ponieść wszystkie koszty i pozostałe ryzyko związane z transportem, od momentu kiedy towar znajdzie się na statku.

FOB = Free On Board Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter lub Imp*** Eksporter i Imp***
Transport zasadniczy Importer Importer
Ubezpieczenie transportu Importer Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Importer Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

CFR = Cost and Freight ( ....oznaczony port przeznaczenia)

Morski lub wodny śródlądowy - dla transportu kombinowanego, zaleca się stosować incoterm CPT

Formuła CFR oznacza, że sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty. Jest on również zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, a jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego.
Jeżeli kupujący chce ubezpieczyć towar, sprzedający ma obowiązek udzielić informacji koniecznych do ubezpieczenia towaru.

CFR = Cost and Freight Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter lub Imp***
Transport zasadniczy Eksporter Importer
Ubezpieczenie transportu Importer Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter lub Imp*** Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

CIF = Cost, Insurance and Freight ( ....oznaczony port przeznaczenia)

Wyłącznie morski i sródlądowy - dla transportu kombinowanego, zaleca się stosować incoterm CIP

Zakres obowiązków, podział kosztów i ryzyka w formule CIF jest podobny jak w CFR, przy czym jest on rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów.
W przypadku formuły CIF, sprzedający musi przekazać kupującemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, aby ten mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od ubezpieczyciela.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył burtę statku, w porcie załadunku.

CIF = Cost, Insurance and Freight Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter lub Imp***
Transport zasadniczy Eksporter Importer
Ubezpieczenie transportu Eksporter Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter lub Imp*** Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

CPT = Carriage Paid to (...oznaczone miejsce przeznaczenia)

Wszystkie środki transportu, również transport kombinowany

Formuła CPT oznacza, że sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy o przewóz do określonego punktu przeznaczenia i opłacenia kosztów przewoźnego. Jest on zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego.
"Przewoźnik" oznacza każdą osobę, która w umowie przewozu podejmuje się wykonać lub spowodować wykonanie przewozu transportem kolejowym, samochodowym, morskim, lotniczym, śródlądowym lub będącym kombinacją tych gałęzi transportu. Warunki CPT wymagają, aby sprzedający dokonał odprawy celnej eksportowej towarów przeznaczonych na sprzedaż.

CPT = Carriage Paid to Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter lub Imp***
Transport zasadniczy Eksporter Importer
Ubezpieczenie transportu Importer Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter lub Imp*** Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

CIP = Carriage and Insurance Paid to (....oznaczone miejsce przeznaczenia)

Wszystkie środki transportu, również transport kombinowany

W porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego jest rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów.

CIP = Carriage and Insurance Paid to Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter lub Imp***
Transport zasadniczy Eksporter Importer
Ubezpieczenie transportu Eksporter Importer
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter lub Imp*** Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

DES = Delivered Ex Ship (...oznaczony port przeznaczenia)

Transport morski, śródlądowy lub transport kombinowany

Formuła DES oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy towar bez dokonania odprawy celnej w imporcie, został postawiony do dyspozycji kupującego na statku, w oznaczonym porcie przeznaczenia. Sprzedający ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z dostarczeniem towaru do oznaczonego portu przeznaczenia.

DES = Delivered Ex Ship Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Ubezpieczenie transportu Nie obowiązkowe Nie obowiązkowe
Rozładunek - transport zasadniczy Importer Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

DEQ = Delivered Ex Quay (...oznaczony port przeznaczenia)

Transport morski, śródladowy lub transport kombinowany

W Incoterms 2000 obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego, na określonym nabrzeżu, w porcie przeznaczenia. Nie ma natomiast obowiązku dokonania odprawy celnej importowej, gdyż jest to już obowiązek kupującego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar jest postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu lub przystani w oznaczonym porcie przeznaczenia w uzgodnionym terminie lub okresie.

DEQ = Delivered Ex Quay Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Ubezpieczenie transportu Nie obowiązkowe Nie obowiązkowe
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

   

DDU = Delivered Duty Unpaid (...oznaczone miejsce przeznaczenia)

Wszystkie środki transportu

Formuła DDU oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy towar został postawiony do dyspozycji kupującego w oznaczonym przez niego miejscu. Sprzedający ponosi koszty i ryzyko związane z dostawą towaru, z wyłączeniem ceł, podatków i innych oficjalnych opłat w kraju kupującego.
Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły, np.: DDU (VAT Paid) - DDU (VAT opłacony).

DDU = Delivered Duty Unpaid Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Ubezpieczenie transportu Nie obowiązkowe Nie obowiązkowe
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Eksporter Eksporter

   

DDP = Delivered Duty Paid (...oznaczone miejsce przeznaczenia)

Wszystkie środki transportu

Formuła DDP oznacza, że sprzedający ponosi koszty:

 • dostarczenia towaru do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;
 • sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jego ekwiwalentem;
 • uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie;
 • cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem;
 • zawarcia umowy przewozu;
 • zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
 • dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
 • kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;
 • opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

Formuła DDP odzwierciedla sytuację w której sprzedający przyjmuje na siebie największe zobowiązania, odwrotnie jak przy formule EXW.

DDP = Delivered Duty Paid Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Ubezpieczenie transportu Nie obowiązkowe Nie obowiązkowe
Rozładunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Formalności celne - import Eksporter Eksporter
Droga końcowa Eksporter Eksporter

   

DAF = Delivered at Frontier (...oznaczone miejsce)

Wszystkie środki transportu, pod warunkiem granicy lądowej

Formuła DAF oznacza, że sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą gdy towar, po dokonaniu odprawy celnej w eksporcie, został postawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu na granicy, ale przed granicą celną kraju sąsiedniego. Dlatego bardzo ważne jest, aby granica była zdefiniowana precyzyjnie poprzez podanie punktu i miejsca.

DAF = Delivered at Frontier Koszty ponosi Ryzyko ponosi
Opakowanie Eksporter Eksporter
Dojazd Eksporter Eksporter
Formalności celne - eksport Eksporter Eksporter
Załadunek - transport zasadniczy Eksporter Eksporter
Transport zasadniczy Eksp*** Eksp***
Ubezpieczenie transportu Nie obowiazkowe Nie obowiazkowe
Rozładunek - transport zasadniczy Importer Importer
Formalności celne - import Importer Importer
Droga końcowa Importer Importer

Eksporterów i importerów zainteresowanych powyższą tematyką, dotyczącą międzynarodowych reguł dostaw, odsyłamy do INCOTERMS 2000 - Międzynarodowe Reguły Wykładni Terminów Handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu - ICC, wydanej przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Istnieje również możliwość korzystania z tekstów oryginalnych, w języku angielskim i francuskim, wydanych przez ICC w Paryżu.
 
Waluty
NBP z dnia: 2019-01-17
1 USD: 3.7615 spadek
1 EUR: 4.2875 spadek
1 GBP: 4.8468 wzrost
1 CHF: 3.7921 spadek
[ komentarze, więcej... ]
Ogłoszenia
- dodaj
- zobacz
 
Reklama
Fresh-Market
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RzetelnaFirma
 
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.