Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Opracowania
www.netb.pl
2017-09-01
Rynek środków produkcji dla rolnictwa - analiza IERiGŻ

W maju 2017 r. utrzymał się zwiększony popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, przy niewielkich zmianach cen. Nieznacznie wzrosły ceny na rynku materiałów budowlanych oraz środków ochrony roślin. Niższe niż przed miesiącem były ceny nośników energii, w tym głównie gazu ziemnego oraz paliw ropopochodnych. Malejący popyt na nawozy mineralne wpłynął na obniżki ich cen. Relacje cen większości środków produkcji do cen zbóż oraz żywca wieprzowego były w maju nieco bardziej korzystne w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyraźnie lepsze niż rok wcześniej - informuje IERiGŻ w raporcie.

W maju 2017 r. średnie ceny nawozów mineralnych zmalały w porównaniu z miesiącem poprzednim. Zadecydował o tym przede wszystkim słabnący popyt na nawozy azotowe, które rolnicy kupują głównie w pierwszych miesiącach roku, ale także systematycznie malejące ceny nawozów w handlu światowym. W maju przeciętny spadek cen nawozów mineralnych na krajowym rynku wyniósł 0,3%, przy czym staniały przede wszystkim nawozy zawierające w swoim składzie fosfor. W porównaniu z początkiem roku nawozy były średnio o 0,6% droższe. W tym czasie zwiększyły się ceny nawozów azotowych (średnio o 4,7%), natomiast ceny pozostałych nawozów mineralnych zmalały. Pomimo sezonowego wzrostu średnich cen w pierwszych miesiącach roku, nawozy mineralne były w maju 2017 r. średnio o 6,3% tańsze niż rok wcześniej.

Jak informuje IERiGŻ w raporcie obniżki cen wystąpiły głównie w przypadku nawozów wieloskładnikowych (przeciętnie o 11,0%). Sól potasowa potaniała o 7,3%, superfosfaty o 4,7%, a nawozy azotowe o 4,0%. W kolejnych miesiącach można się spodziewać posezonowych obniżek cen, co będzie spowodowane malejącym popytem, ale również wyraźną tendencją spadku cen w handlu światowym w związku z brakiem poprawy koniunktury na globalnym rynku zbóż i roślin oleistych. Dynamika spadku cen w drugim półroczu będzie prawdopodobnie zbliżona do tej, jaką obserwowano rok wcześniej. Pod koniec 2017 r. nawozy mineralne będą prawdopodobnie o około 6-7% tańsze niż rok wcześniej.

Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało w maju 2017 r. przeznaczyć równowartość 4,9 kg pszenicy, tj. o 0,2 kg mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 1,1 kg mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,7 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,2 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również były lepsze niż w kwietniu i nadal wyraźnie lepsze niż rok wcześniej. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 63 kg żywca wieprzowego, tj. o 2 kg mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20 kg mniej niż rok wcześniej.
W maju 2017 r. odnotowano kolejny spadek cen nawozów mineralnych w handlu światowym. W rezultacie utrwalił się trwający już od kilku lat długookresowy trend spadkowy. W maju 2017 r. ceny nawozów były średnio 5,7% niższe niż miesiąc wcześniej, przy czym mocznik potaniał o 12,2%, fosforan amonu o 2,5%, a superfosfat potrójny o 1,1%. Ceny soli potasowej wzrosły o 0,9%. Ceny nawozów na światowym rynku w maju 2017 r. były przeciętnie o 12,3% niższe niż rok wcześniej. Sól potasowa potaniała o 18,2%, mocznik o 10,0%, a zmiany cen superfosfatu potrójnego i fosforanu amonu były stosunkowo niewielkie. W kolejnych miesiącach ceny nawozów w handlu światowym pod wpływem słabnącego popytu prawdopodobnie powinny jeszcze zmaleć.

W maju 2017 r. po raz kolejny zmalały ceny bezpośrednich nośników energii, o czym zadecydowały obniżki cen paliw ropopochodnych oraz gazu ziemnego. Nośniki energii były w maju przeciętnie o 1,3% tańsze niż miesiąc wcześniej. Olej opałowy potaniał o 5,0%, gaz ziemny propan-butan o 3,7%, a olej napędowy o 2,2%. Pomimo obniżek cen obserwowanych w ostatnich miesiącach, bezpośrednie nośniki energii były w maju 2017 r. średnio o 6,5% wyższe niż rok wcześniej. Droższy niż rok wcześniej był przede wszystkim gaz LPG (o blisko 30%) oraz paliwa ropopochodne (średnio o 8,1%).

W maju 2017 r. ceny na światowym rynku surowców energetycznych zmalały średnio o 4,1%. O spadku cen zadecydowały obniżki cen ropy naftowej, w tym ropy Brent o 4,0%. Ropa Brent była w maju 2017 r. o 7,9% droższa niż rok wcześniej. Wyższe ceny w porównaniu z rokiem poprzednim są m.in. konsekwencją porozumienia krajów zrzeszonych w OPEC w sprawie ograniczenia wydobycia surowca.

Na rynku maszyn rolniczych w dalszym ciągu odczuwalny jest brak środków na działania modernizacyjne w ramach PROW 2014-2020, co skutkuje niewielkim popytem. W okresie styczeń maj 2017 r. liczba rejestracji nowych ciągników zmalała o 1,8% w porównaniu z analogicznym okresem i tak bardzo słabego pod tym względem 2016 r. Można przypuszczać, że tendencje sprzedaży większości pozostałych środków mechanizacji rolnictwa były podobne. Niewielkiej sprzedaży maszyn w maju towarzyszyły stabilne ceny. Ceny maszyn rolniczych były jednak o 3,2% wyższe niż rok wcześniej, na co złożyły się podwyżki cen w pierwszym kwartale. W maju 2017 r. średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 0,3%, a środków ochrony roślin o 0,2%. W ciągu 12 miesięcy ceny pestycydów wzrosły przeciętnie o 1,3%, a materiałów budowlanych nie zmieniły się - informuje IERiGŻ w raporcie.

Źródło: www.portalspozywczy.pl/ IERiGŻ

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Wydatki na żywność i napoje przyczyną zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej
-Majówka sprzyjała zakupom - komentarz
-Szeroki zakres spadku cen produktów rolnych w maju
-ING Food & Retail Round Table: MRiRW dostrzega potrzebę stworzenia platformy sprzedażowej
-KOWR: Wietnam to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków na świecie dla polskiej żywności
-Criteo: Ponad połowa mobilnych sprzedaży w Europie odbywa się za pomocą aplikacji
-Rosną globalne wydatki na cyfrową transformację
-Możliwości zakupowe Polaków rosną szybciej niż średnia dla UE
-Ile żywności eksportujemy do krajów naszych mundialowych rywali?
-Credit Agricole: Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań
-Pekao i KUKE mają wspólną ofertę dla eksporterów
-KE bierze się za stosowanie przez producentów podwójnych standardów
-Każdy supermarket może stać się elektrownią
-PRCH o zmianach zwyczajów zakupowych po ograniczeniu handlu


 
Archiwum
- Czerwiec 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.