Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy - Rynek mięsa
www.netb.pl
2017-09-11
GUS: wzrosła produkcja żywca rzeźnego i jaj, a produkcja mleka bez zmian w 2016 r.

GUS podał w piątek fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 roku. Wzrosła produkcja żywca rzeźnego i jaj kurzych, natomiast niemal bez zmian pozostała produkcja mleka.

W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 6621,0 tys. ton, wzrost w stosunku do roku 2015 o 7,5%; mleko – 12876,2 mln litrów, tj. o 0,1%, więcej niż w 2015 r.; jaja kurze – 10599,6 mln sztuk, tj. wzrost o 1,2% do poprzedniego roku.

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 455,3 kg, a mleka 885 litrów wobec odpowiednio 423,3 kg oraz 884 litrów w 2015 r.

W 2016 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5563 litrów i w stosunku do 2015 r. wzrosła o 3,1% (o 168 litrów), nieśność kur zmniejszyła się w skali roku o 1,8 % i wynosiła 219 sztuk od jednej nioski.

Żywiec rzeźny
W 2016 r. wyprodukowano 6621,0 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 463,6 tys. ton, (tj. o 7,5%) więcej niż w 2015 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 4939,2 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 338,2 tys. ton, tj. o 7,4%.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2016 r. 5659,8 tys. ton żywca, tj. o 328,8 tys. ton (o 6,2% więcej) niż w 2015 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 85,5% produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2016 r. według gatunków wyniosła:

- wołowego - 972,0 tys. ton (o 5,8% więcej niż w 2015 r.),

- cielęcego - 6,1 tys. ton (o 55,8% mniej „ ),

- wieprzowego - 2409,8 tys. ton (o 2,4% więcej „ ),

- baraniego - 2,8 tys. ton (o 16,5% więcej „ ),

- końskiego - 23,2 tys. ton (o 1,4% mniej „ ),

- drobiowego - 3201,4 tys. ton (o 12,7% więcej ,, ).

W 2016 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2015, udział żywca drobiowego o 2,2 p. proc., a zmalał żywca wołowego o 0,2 p. proc., cielęcego o 0,1 p. proc. i wieprzowego o 1,8 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, końskiego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (20,8%), mazowieckie (19,5%), łódzkie (8,6%) i kujawsko-pomorskie (8,3%). Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie (1,7%), dolnośląskie (1,9%), opolskie (2,0%), małopolskie (2,4%), lubuskie (2,5%), świętokrzyskie (2,8%), zachodniopomorskie (3,4%) i śląskie (3,6%).
Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (455,3 kg), charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (815,1 kg), mazowieckie (671,7 kg), śląskie (647,2 kg), łódzkie (594,6 kg), pomorskie (548,9 kg) i kujawsko-pomorskie (535,1 kg).

Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (136,4 kg), podkarpackim (193,8 kg), lubelskim (231,6 kg), opolskim (259,7 kg), zachodniopomorskim (264,5 kg) i małopolskim (281,3 kg).

Mleko i jaja
W 2016 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12867,2 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2015 r. o 7,7 mln litrów, tj. o 0,1%. Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 3,1% z 5395 litrów w 2015 r. do 5563 litrów w 2016 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 4,0% z 5791 litrów w 2015 r. do 6022 litrów w 2016 r.

Średnioroczny stan krów zmniejszył się o 70,6 tys. sztuk (tj. o 3%), a krów mlecznych o 84,1 tys. (tj. 3,8%).

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2016 r. 12046,8 mln litrów mleka (tj. o 0,7% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,6% krajowej produkcji.

W 2016 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie (20,9%), podlaskie (20,1%), wielkopolskie (13,6%), warmińsko-mazurskie (7,9%), łódzkie (7,7%) i kujawsko-pomorskie (7,4%), a najmniejszym województwa: lubuskie (0,7%), zachodniopomorskie (1,1%), dolnośląskie (1,4%) i podkarpackie (1,7%).

W 2016 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 885 litrów, tj. o 0,1% więcej niż w 2015 r.

Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (885 l), odnotowano w 6 województwach: podlaskim (2362 l), mazowieckim (1402 l), wielkopolskim (1037 l), łódzkim (1030 l), warmińsko-mazurskim (994 l) i kujawsko-pomorskim (921 l). Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie (173 l), dolnośląskie (197 l) i lubuskie (209 l).
Produkcja jaj kurzych w 2016 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie) wyniosła 10599,6 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2015 r. o 125,7 mln sztuk (tj. o 1,2%). Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 94,5 mln sztuk (tj. o 6,7%) do poziomu 1508,6 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w 2015 r. i w 2016 r. wynosiła 9091,0 mln sztuk. Wydajność jaj od 1 kury nioski zmniejszyła się o 1,8%, tj. z 223 jaj w 2015 r. do 219 jaj w 2016 r.

Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2016 r. 8003,2 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 7,3% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 75,5% całej produkcji krajowej.

W 2016 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (35,8%) i mazowieckie (17,6%), a najmniejszym województwa: opolskie (1,5%), warmińsko-mazurskie (2,3%), podlaskie (2,4%), świętokrzyskie (2,5%), lubuskie (2,5%), pomorskie (2,8%) i lubelskie (2,8%).

W 2016 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 729 sztuk, tj. o 1,3% więcej niż w 2015 r.

Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (729 szt.), odnotowano w 4 województwach: wielkopolskim (2244 szt.), małopolskim (1188 szt.), śląskim (1186 szt.) i mazowieckim (970 szt.). Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: lubelskie (205 szt.), podlaskie (234 szt.), warmińsko-mazurskie (235 szt.) i opolskie (310 szt.).

Źródło: portalspozywczy.pl

 
 
 
NetBrokers
-Rodziewicz: Nowy minister spróbuje nowych instrumentów w walce z ASF
-Rynek drobiu: Brazylia łagodzi stanowisko w sporze z UE
-BGŻ BNP Paribas: Eksport z Polski zajmuje miejsce drobiu importowanego z Brazylii
-Piotr Kulikowski nowym prezesem Krajowej Rady Drobiarstwa
-Podmioty spoza Unii Europejskiej z zainteresowaniem patrzą na polską branżę mięsną
-Jurgiel: Nie będzie żadnych zmian w przepisach o uboju rytualnym
-Kolejny krok do otwarcia rynku Chin na ukraiński drób
-IERiGŻ: Ceny ryb rosną, ale wolniej niż innych grup żywności
-IERiGŻ: Opłacalność produkcji indyczej zbliża się do progu rentowności chowu
-IERiGŻ: Sytuacja na rynku jaj konsumpcyjnych stabilizuje się
-Chiny wprowadzają cła na drób z Brazylii
-Stowarzyszenie Otwarte Klatki o nieprawidłowościach na fermie drobiu. Branża: Podobne patologie nie są normą
-Rosnąca liczba kur w przydomowych hodowlach reakcją na wzrost cen jaj?
-Branża drobiarska to jeden z działów gospodarki, w których Polska odniosła największy sukces


 
Archiwum
- Czerwiec 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.