Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy - Rynek mleka
www.netb.pl
2018-11-02
Mleczarstwo jako ważny gracz wobec klimatu i środowiska

EDA przedstawiła opracowanie, w jaki sposób mleczarstwo uczestniczy w ochronie zasobów środowiskowych, w odniesieniu do zdrowego odżywiania – europejski sektor mleczarstwa pracuje w sposób ciągły nad poprawą nie tylko swojej wydajności ekonomicznej, ale także swojej unikalnej gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

Używając terenów pastwiskowych do spasania krów, poprzez gospodarowanie ziemią uprawną z zastosowaniem płodozmianu oraz poprzez powtórne zasilanie ziemi nawozami zwierzęcymi i tym samym trzymając zwierzęta jako długo-terminowe źródło składników odżywczych, sektor buduje w oparciu o wiedzę ludzkości.

Krowy mleczne mają wyjątkową zdolność do konsumpcji niejadalnej żywności i przekształcania jej w białko o wysokiej wartości odżywczej, które może być spożywane przez ludzi. Ponadto, krowy przebywają w terenie, który nie może być używany na cele rolnicze, co oznacza, że pomagają utrzymywać krajobraz terenu, który w przeciwnym wypadku byłby nieprzydatny do produkcji rolnej.

Zakłady mleczarskie odgrywają żywotną rolę we wzmacnianiu i ochronie biodywersyfikacji w całej UE. Mleczarstwo odgrywa rolę w gospodarowaniu ziemią, co pozwala na rozwój dywersyfikacji. Europejskie gospodarstwa mleczne są także zgodne z dyrektywami dotyczącymi ptaków i siedlisk, oraz są częścią Agro-Środowiskowych Systemów, które wywierają olbrzymi pozytywny wpływ na biodywersyfikację.

Inna droga umożliwiająca mleczarstwu poprawę swojego zrównoważono rozwój prowadzi poprzez powtórne użycie wody w przetwórstwie mleczarskim. To zapobiega potrzebie nadmiernego czerpania wody ze źródeł zewnętrznych oraz wypuszczania zbyt dużych ilości ścieków do cieków wodnych.

Przemysł mleczarski jest także dostawcą naturalnej energii. Duńska Politechnika przebadała korzyści z produkcji biogazu oraz opublikowała raport w 2014 r.4 (3). Poprzez umieszczenie obornika w tak zwanych fermentorach, pozyskiwany jest wartościowy biogaz, który po zawróceniu może być używany dla pozyskania ‘czystej’ energii. To dodatkowo pomaga także w redukcji emisji powiązanych z obornikiem na poziomie gospodarstwa.

Po czasie użytkowania krów w mleczarstwie, żadne wartościowe surowce z tych cennych zwierząt nie są marnowane. Tak jak dawniej, prawie wszystkie elementy znajdują swoje drogi powrotu do łańcucha. Mięso jest sprzedawane do uboju i dalej do dystrybutorów lub dalszego przetwórstwa. Może być używane także jako pasza dla zwierząt, podczas gdy skóra po wyprawieniu jest używana dalszego wykorzystania, a kości na mączkę kostną.
Odpowiedzialny sektor mleczarski

Praktyki rolnicze, a w szczególności emisje z hodowli stanowią wkład w globalne emisje GHG od wielu lat. Ostatnie dane pokazują, że hodowla mleczarska reprezentuje 4% globalnych emisji GHG, jeśli odniesiemy ją do części związanej z produkcją produkcji, przetwórstwa i transportem mleka oraz do produkcji mięsa. Jednakże całkowity udział produkcji mleka i transportu reprezentuje tylko 2,7% globalnej emisji GHG.

Trwałe użytki zielone zatrzymują węgiel w miejscach gdzie nic innego nie może być uprawiane, dostarczając wydajnie bardzo ważnych składników odżywczych.

Francuskie badania, jako przykład sekwestracji węgla w mleczarstwie pokazują, że w zależności od metody skarmiania, sekwestracja węgla może kompensować do 40% emisji GHG związanych z hodowlą. Do jednego hektara trwałego użytku zielonego można przypisać magazynowanie średnio 570kg CO2 rocznie (w zależności od praktyk stosowanych przy obchodzeniu się z ziemią)

Zdrowie i dobrostan krów mlecznych jest w centrum uwagi producentów mleka, gdyż zdrowie zwierząt jest kluczową bazą produkcji mlecznej. Osiągnięto niesamowity postęp w odniesieniu do dobrostanu zwierząt. Z uwagi na fakt, że członkowie EDA są świadomi norm Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, sektor mleczarski jest w pełni oddany kontynuowaniu swoich wysiłków w tej sprawie. Szereg programów (Narodowy Program Gwarancji Gospodarstw Mlecznych, Kodeks Dobrostanu, Inicjatywa Akcji Johnesa w 2015, itd.), razem z surowymi dyrektywami europejskimi i rozporządzeniami, gwarantują jakość zgodną z normami UE, w odniesieniu do zwierząt oraz do redukowania na optymalnym poziomie środowiskowego śladu sektora mlecznego.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGS) są częścią uniwersalnej agendy, co oznacza skierowywanie świata na ścieżkę zrównoważonego i prężnego rozwoju. W sumie jest 17 głównych i 169 cząstkowych celów. Sektor Europejskiego Mleczarstwa odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu tych celów poprzez dostarczanie kluczowych żywieniowych i ekonomicznych wkładów.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: portalspożywczy.pl/EDA

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Mleczarstwo jako ważny gracz wobec klimatu i środowiska
-Polskie mleczarnie podsumowują Sial 2018
-UE: Duńskie krowy dają najwięcej mleka
-Kategoria serów dojrzewających jest warta 5 mld złotych
-W Europie trwa debata o rekomendacjach dot. diety mlecznej.
-GDT: Ceny produktów mleczarskich nadal w tendencji spadkowej
-Trwają rozmowy na temat polskiego przedstawiciela w EDA
-Nadchodzi mleczne tsunami
-Cena mleka zaczyna nieśmiało rosnąć
-Kultury ochronne, które zrewolucjonizowały przemysł mleczarski
-Rynek artykułów mlecznych z punktu widzenia detalisty
-Spadła wartość eksportu produktów mleczarskich z UE do Chin
-Credit Agricole: Ceny masła na aukcji GDT najniżej od grudnia 2016 r.
-Produkcja mleka ekologicznego zaczęła się falstartem


 
Archiwum
- Listopad 2018
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.