Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Rynek Owoców i warzyw

Komentarze i analizy

Data zamieszczenie: 2017-12-19
Raport IERiGŻ: Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są niskie

Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są niskie, a ich poziom jest dosyć mocno zróżnicowany w zależności od lokalizacji i jakości ziemniaków. Tam, gdzie podaż ziemniaków jest największa, w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się jedynie 0,23 0,30 zł/kg. W innych regionach ceny są nieco wyższe i lokalnie mogą nawet przekraczać 0,40 zł/kg - informuje Wiesław Dzwonkowski, ekspert IERiGŻ.

Według ostatnich szacunków NEPG (Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Europy Północno Zachodniej) produkcja ziemniaków jadalnych (bez sadzeniaków i skrobiowych) w 2017 r. w krajach UE-5 (Belgia , Francja, Holandia, Niemcy i Wlk. Brytania) była rekordowa i wyniosła 28,9 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost aż o 17,7%. W Belgii i Holandii zbiory ziemniaków jadalnych wzrosły o 21 i 24%, w Niemczech i we Francji o ponad 19%, a w Wlk. Brytanii o 4%.

Jak czytamy w raporcie IERiGŻ konsekwencją tak znaczącego wzrostu zbiorów i nadwyżki podaży jest znaczący spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej. Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w końcu listopada wynosiły ok. 110 EUR/t, wobec 180 EUR/t w roku ubiegłym i 190 EUR/t w analogicznym okresie 2015 r. Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na frytki i chipsy, w zależności od regionu, wynosiły 30-40 EUR/t, wobec 170-200 EUR/t w końcu listopada ubiegłego roku i 110-130 EUR/t dwa lata wcześniej.

- Podstawowym problemem producentów oferujących ziemniaki do przetwórstwa spożywczego na wolnym rynku jest bardzo niski popyt, gdyż firmy produkujące frytki i chipsy mają zapewnioną wystarczającą podaż od dostawców objętych umowami kontraktacyjnymi i ta sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy. We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, w końcu listopada kosztowały od 105 do 200 EUR/t i podobnie jak przed miesiącem były o połowę tańsze w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. - zapewnia Wiesław Dzwonkowski, ekspert IERiGŻ.

Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztowały od 330 do 440 EUR/t, tj. o 40-43% mniej niż w roku poprzednim. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w obrocie wolnorynkowym, w zależności od odmiany, wahały się w przedziale 25-35 EUR/t, wobec 250 EUR/t w roku poprzednim i 110-120 EUR/t w 2015 r. Ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego w obrocie wolnorynkowym w Belgii na przełomie listopada i grudnia spadły do zaledwie 25 EUR/t, a na rynku jest zawierane niewiele transakcji, gdyż podobnie jak w Niemczech, dostawy dla przemysłu ziemniaczanego są realizowane w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Ceny ziemniaków do przetwórstwa w Holandii wynoszą 30-50 EUR/t, z przeznaczeniem na eksport 45 EUR/t, a ziemniaków odpadowych na pasze zaledwie 5-12,5 EUR/t. Spożycie ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresową tendencją spadkową, niezależnie od poziomu cen na rynku.
W sezonie 2016/17, mimo znaczącego spadku cen, dobrej jakości i potanienia ziemniaków względem ich podstawowych substytutów, tj. przetworów ziemniaczanych i artykułów zbożowych, bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych zmniejszyło się do 77,5 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj. o 4,5 kg (o 5,5%) w porównaniu z sezonem 2015/16. Spadkowej tendencji spożycia ziemniaków świeżych towarzyszy systematyczny wzrost konsumpcji przetworów ziemniaczanych, pod wpływem rosnącej siły nabywczej ludności, utrwalania się nowych wzorców żywieniowych oraz szerokiej oferty przetworów krajowych i importowanych. W sezonie 2016/17 bilansowa konsumpcja przetworów (w ekwiwalencie ziemniaków) wyniosła prawie 20 kg/mieszkańca, a udział przetworów w ogólnym spożyciu ziemniaków przekroczył 20%, ale wciąż był o połowę mniejszy niż w krajach zachodnich, gdzie sięga 40%. Całkowite krajowe spożycie ziemniaków (świeżych i przetworzonych) w sezonie 2016/17 wyniosło 97 kg/mieszkańca i było o 3 kg mniejsze niż w sezonie poprzednim, a w odniesieniu do okresu sprzed dziesięciu lat (sezon 2006/07) spadek ten wyniósł 24 kg/mieszkańca, tj. o 20%.

Jak wynika z raportu IERiGŻ w sezonie 2017/18 bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych przypuszczalnie ponownie się obniży do ok. 96 kg/mieszkańca, co oznacza że na cele konsumpcyjne przeznaczy się ok. 3,7 mln ton ziemniaków, w tym 2,9 mln. ton w formie nieprzetworzonej, a 0,8 mln ton będą stanowić przetwory ziemniaczane (w ekwiwalencie ziemniaków). Systematycznym wzrostem charakteryzuje się natomiast przemysłowy przerób ziemniaków, który w sezonie 2016/17 wyniósł 2530 tys. ton i był o ok. 450 tys. ton większy niż w sezonie poprzednim, a w porównaniu z okresem sprzed 10 lat (sezon 2006/07) był to wzrost o 1100 tys. ton (o 79%). W minionym sezonie najwięcej ziemniaków przerobiono na frytki i chipsy (ok. 1250 tys. ton) oraz na skrobię (ok. 1050 tys. ton). Przerób na susze wyniósł ok. 185 tys. ton, a na spirytus zaledwie 44 tys. ton. Rosnące przetwórstwo ziemniaków na frytki i chipsy jest uwarunkowane wzrostem ich konsumpcji krajowej, ale przed wszystkim dynamicznie rosnącym eksportem tych produktów. W ostatnim sezonie na rynki zagraniczne sprzedano ponad 183 tys. ton frytek i prawie 43 tys. ton chipsów o łącznej wartości 219 mln EUR. Również bardzo znaczący jest eksport skrobi ziemniaczanej, który w sezonie 2016/17 wyniósł ponad 138 tys. ton, co stanowiło prawie 70% jej produkcji krajowej.
Jak informują eksperci IERiGŻ ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są niskie, a ich poziom jest dosyć mocno zróżnicowany w zależności od lokalizacji i jakości ziemniaków. Tam, gdzie podaż ziemniaków jest największa, w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się zaledwie 0,23 0,30 zł/kg. W innych regionach ceny są nieco wyższe i lokalnie mogą nawet przekraczać 0,40 zł/kg. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu listopada był nieznacznie wyższy niż przed miesiącem i wyniósł 0,56 zł/kg, wobec 0,50 zł/kg w analogicznym okresie 2016 r. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 0,40-0,55 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/ kg, w Lublinie 0,60 zł/kg, w Rzeszowie 0,60-0,80 zł/kg, we Wrocławiu 0,50 zł/kg i w Łodzi 0,33-0,67 zł/kg.

Źródło: www.portalspozywczy.pl/ IERiGŻ


Źródło:
...
 
 
-Eksperci: Wyższy VAT na napoje owocowe uderzy w rolników i przemysł przetwórczy
-GUS o zmianach zachodzących w polskiej produkcji sadowniczej
-Droższe warzywa przed Bożym Narodzeniem
-Owoce i warzywa Chrupiąca, suszona, słodzona żurawina - nowość targów SIAL w Paryżu
-TRSK: Sadownicy muszą się zjednoczyć
-Po sokach "nie z koncentratu" nadszedł czas na herbaty NFC
-Spadek produkcji win owocowych po 10 miesiącach 2018 r.
-Produkcja czekolady i wyrobów wzrosła o 9 proc. w ciągu 10 miesięcy 2018 r.
-Mołdawskie winogrona stołowe zdobywają polski rynek
-Krajowa Unia Producentów Soków wprowadza System Jakości Certyfikowany Produkt
-Stabilne ceny jabłek przemysłowych w skupach na Mazowszu
-Zielone Pojęcie FRSiH 2018: CSR jest podstawą naszej działalności
-Niemcy: Wszystkie badane sałaty w opakowaniach zawierały bakterie
-Ceny jabłek przemysłowych nadal niskie. Interwencyjny skup jabłek nie pomógł?
-Rynek warzyw - analiza ekspertów IERiGŻ
-Sezon 2018/2019 będzie wyjątkowy dla rynku cebuli
-Sadownik: Musimy się w końcu zjednoczyć i skończyć z 'cwaniactwem'
-Program stabilizacji cen jabłek wzbudza coraz więcej emocji
-KUPS: Rynki wschodnie zagrożeniem dla polskiego sadownictwa
-Konsumenci: Rolnicy dostają zbyt mało za warzywa i owoce. Jednocześnie w sklepach jest za drogo
-Analityk: Wolumen eksportu polskich jabłek prawdopodobnie wzrośnie. Jednak jego wartość się obniży
-Prawie połowa Polaków zamierza zrobić zapasy na zimę
-GUS: Zbiory z sadów jabłoniowych będą o 60 proc. wyższe
-GUS: Mniejsze zbiory warzyw cebulowych, korzeniowych i kapustnych

 
- Komentarze i analizy

 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.