Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
Rynek Pasz

Komentarze i analizy

Data zamieszczenie: 2016-07-04
Wzrosty cen OMP w Europie

W Unii Europejskiej od lutego 2016 roku obserwowane było wyhamowanie spadkowej tendencji cen OMP, która trwała praktycznie od drugiego kwartału 2015 r. (z krótkotrwałym odbiciem na przełomie września i października). Szósty miesiąc bieżącego roku przyniósł zwyżki cen OMP w UE – informuje FAMMU/FAPA.

W dniu 12 czerwca 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,70 EUR/kg, była zatem o 2,25% wyższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na pułapie o ponad 6,3% niższym niż w analogicznym czasie 2015 r.). W analizowanym okresie nieco mniej dynamicznie niż przeciętnie w UE zmieniały się ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,62 EUR/kg, czyli o ok. 8,5% niższy niż przed rokiem (+1,9% w skali miesięcznej). W ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano natomiast spadek z 7,36 PLN/kg do 7,06 PLN/kg. Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie czerwca 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 1,73 EUR/kg (był to 2,7% wzrost w skali miesięcznej). W przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano jeszcze wyższą cenę OMP niż w Niemczech (1,74 EUR/kg), co było o 6,75% wyższą stawką niż przed miesiącem. Obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe zwyżki związane są z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej kwocie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów (po 31 marca, gdy został wyczerpany interwencyjny limit skupu OMP). Od dnia 20 kwietnia zwiększono limity ilościowe na zakup OMP w ramach skupu interwencyjnego i tym samym zamknięto procedurę przetargową. Zwiększenie limitów przyczyniło się do wyhamowania tendencji spadkowej i zwyżek, ale wątpliwym jest, aby ceny OMP w najbliższym czasie w skali całej Unii wzrosły ponad próg interwencyjny.

Presję na ceny przetworów mlecznych w UE w dalszym ciągu wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Ponadto niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o znacznych zwyżkach dostaw mleka w głównych krajach produkcyjnych, np. +18,5% w Irlandii, +11,9% w Holandii, +5,6% w Danii, +5,1% w Polsce, czy +1,3% we Francji.

Dnia 12 czerwca 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio zaledwie o 0,05% poniżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap o 5,1% wyższy niż ceny OMP eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii) do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe. Na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE, zwyżkujące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się obecnie na poziomie o 5,9% niższym niż średnia we Wspólnocie (wynosząc w połowie czerwca w przeliczeniu 1,60 EUR/kg). Na rynkach UE w czerwcu nastąpiły również zwyżki średnich ważonych cen pełnotłustego mleka w proszku (PMP). W dniu 12 czerwca bieżącego roku średnie ważone ceny PMP w UE osiągnęły poziom 2,07 EUR/kg. Stawki te były o 14% niższe od cen z analogicznego okresu 2015 r., ale o 5,9% wyższe niż przed miesiącem.

W Niemczech notowania PMP osiągnęły poziom 2,07 EUR/kg (o 6,44% wyższy niż przed miesiącem), w Holandii odnotowano niemal 12% wzrost do 2,06 EUR/kg. W Polsce natomiast w analizowanym okresie ceny PMP wzrosły w skali miesięcznej o 2,46% do 1,95 EUR/kg.

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych już od dnia 1 stycznia 2015 r. został uruchomiony skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Poziom cen interwencyjnych wynosi dla odtłuszczonego mleka w proszku 169,80 EUR/100kg. Na koniec 2015 roku w ramach publicznej interwencji składowano 40,28 tys. ton OMP (w Belgii, Irlandii, na Litwie w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie), a od 1 stycznia 2016 r. do 7 czerwca 2016 roku w ramach publicznej interwencji składowano 281,4 tys. ton OMP (w Belgii, Czechach, Irlandii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie w Polsce, Francji, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie). Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2015 roku do składów dostarczono 52,06 tys. ton OMP, a od 1 stycznia do 12 czerwca 2016 roku 27,23 tys. ton. Program ten największą popularnością cieszy się w Niemczech, Belgii i Holandii.

Pomimo niskich cen OMP, jakie obserwowane są w UE w bieżącym roku, przetwórnie zwiększają produkcję. Z najnowszych danych KE wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2016 roku we Wspólnocie wyprodukowano o 18,8% więcej tego proszku niż w analogicznym przedziale czasowym 2015 r. (w Polsce odnotowano 8,8% zwyżki). Zmniejszy się natomiast w tym okresie eksport poza UE. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2016 roku poza granice Wspólnoty wyeksportowano o 1% OMP mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku (178,7 tys. ton). Z Polski poza UE w okresie tym wywieziono 14 tys. ton OMP wobec 13,3 tys. ton sprzed roku.


Źródło:
FAMMU/FAPA
 
 

 ARTYKUŁY

-Firmy azjatyckie poszukują na polskim rynku dostawców nawozów i pasz
-Rośnie produkcja jaj wylęgowych kurzych w Polsce
-Ceny jaj w UE w kwietniu prawie o 20% wyższe niż przed rokiem
-Cedrob: trwają pracę nad nową wytwórnią pasz
-Pasze (nie)nasze
-Pasze GMO do roku 2019 lub 2021
-W Niemczech coraz więcej kukurydzy uprawianej na biomasę
-Wzrosty cen OMP w Europie
-Pasze
-Odpowiedni dobór paszy istotny dla produktu finalnego
-W 2016 zmniejszy się popyt na komponenty paszowe
-Pasze
-Rok 2015 trudny dla producentów kukurydzy i odbiorców pasz
-(Nie)zły wybór
-Czarny scenariusz
-Pasze
-Problem do likwidacji
-Pasze
-KE ułatwi import żywności i pasz GMO do krajów UE
-Rośnie polski eksport śruty rzepakowej
-Pasze pod lupą
-Import śruty sojowej do Polski zwiększył się o 18 proc.
-Nieznaczny wzrost prognoz ogromnych zbiorów soi w sezonie 2014/15
-Skażenie pasz sprowadzonych z Niemiec było incydentalne

 

 ARCHIWUM

- Komentarze i analizy

 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.